Zdalne nauczanie w klasach 1-3 - Wiadomości - 22.04.2021 Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowie
Darmowy Kurs CSS

Dyrekcja ZPO w Piekoszowie uruchamia w roku szkolnym 2021/2022 klasy siódme dwujęzyczne z językiem niemieckim. Dodatkowo rusza nabór do klasy czwartej o profilu sportowym. Szczegóły w zakładkach "Klasa sportowa" i "Nauczanie dwujęzyczne"

Zdalne nauczanie w klasach 1-3

Powiększ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od 22 marca do 11 kwietnia, wprowadza się naukę w trybie zdalnym w klasach 1-3.

Będziemy pracować nadal na platformie Google GSuite (obecnie Google Workspace), głównie na Classroom.

Przypominamy, że każdy uczeń ma swoje konto GOOGLE, na które loguje się na stronie https://www.google.pl/ za pomocą szkolnego adresu e-mail i hasła. Instrukcja logowania nadal znajduje się na stronie szkoły w górnej zakładce.

Po zalogowaniu się mamy dostęp do CLASSROOM, a tam do poszczególnych zajęć, do których dzieci otrzymały dostęp w listopadzie w postaci kodów. Tych kodów nie trzeba już wpisywać.

Gdyby ktoś miał problem z dostępem do konta z powodu utraty hasła, może skontaktować się za pomocą dziennika elektronicznego z panią Beatą Snochowską w celu jego ponownego wygenerowania. Tą samą drogą zostanie odesłane nowe, jednorazowe hasło dostępu.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.