Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Erasmus+ pt. "European Digital Classroom+"

Powiększ

ZPO w Piekoszowie realizuje zaplanowany na lata 2018-2020  międzynarodowy projekt edukacyjny Erasmus+ pt. ''European Digital Classroom+”.

Współpraca w ramach akcji KA229 dotyczy pięciu szkół partnerskich z Polski, Estonii, Włoch, Grecji i Portugalii.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowych, motywujących metod pracy z uczniem i podniesienie efektywności nauczania.

Innowacje metody nauczania z użyciem narzędzi Web 2.0 przysłużą się zwiększeniu motywacji do nauki, wzrostowi kompetencji społecznych oraz poprawie wyników nauczania. Działania projektowe będą sprzyjać rozwijaniu zainteresowań, odkrywaniu własnych talentów, podniosą kompetencje uczniów w zakresie języka angielskiego, informatyki, znajomości kultury i historii krajów europejskich, zaradności i umiejętności pracy w grupie. Piętnastu uczniów zyska możliwość tygodniowego pobytu i uczęszczania do szkoły za granicą.  Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość udziału w konkursach i uczestnictwa w zajęciach szkolnego Klubu Erasmus Plus.

 

Blog poświęcony projektowi
https://european-digital-classroom-piekoszow.blogspot.com/

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.