Ochrona Danych Osobowych
Darmowy Kurs CSS

Dyrekcja ZPO w Piekoszowie uruchamia w roku szkolnym 2021/2022 klasy siódme dwujęzyczne z językiem niemieckim. Dodatkowo rusza nabór do klasy czwartej o profilu sportowym. Szczegóły w zakładkach "Klasa sportowa" i "Nauczanie dwujęzyczne"

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu szkolnego

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Łabuda, tel. 881 711 500.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem robert.labuda@cbi24.pl.

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.