Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Aktualności Rady Rodziców

 

Kontakt telefoniczny do przedstawiciela Rady Rodziców 

pana Marcina Paszkiewicza: 532 432 077.

 


Drodzy Rodzice pragniemy poinformować, że zgodnie z obietnicą zgłosiliśmy chęć udziału w projekcie "Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych".

Złożyliśmy swój koncept i czekamy na rozstrzygnięcie, które będzie miało miejsce 30.10.2020. Trzymajcie kciuki!!!
Poniżej informacje dotyczące projektu:
 

 

„Ekologia integralna encykliki

Laudato Si’

w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2018 - 31.01.2022

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez praktyczne wdrożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato Si’ – w trosce o wspólny dom.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Cele szczegółowe to:

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii integralnej
 • aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw
  prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację
  praktycznych działań (Laudato Si’ w praktyce)
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu
  Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza encykliki Laudato Si’

UCZESTNICY PROJEKTU:

Wspólnoty lokalne Caritas w Polsce: Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Zespoły Caritas, Centra Wolontariatu Caritas oraz społeczności skupione wokół nich. 

ZASIĘG PROJEKTU:

12 diecezji w Polsce.

GŁÓWNE ZADANIA:

Główne zadania projektu:

 1. Ogólnopolska kampania cross- mediowa – promująca
  Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego w zakresie
  ekologii integralnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

   
 2. Stworzenie dla projektu zaplecza eksperckiego z dziedziny
  ekologii integralnej.

   
 3. Aktuizacja wspólnot Caritas Laudato Si:
 • Sieć Animatorów Lokalnych i Diecezjalnych Laudato Si’.
 • Konkursy grantowe dla Parafialnych Zespołów Caritas,
  Szkolnych Zespołów Caritas, Centrów Wolontariatu Caritas
  oraz społeczności skupionych wokół nich,
 • Szkolenia i doradztwo,

PRZYCZYNA, ZASADNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ PROJEKTU:

Nauczanie Kościoła Katolickiego w sprawie ekologii jest jasne. Fundamentalne znaczenie ma encyklika papieża Franciszka Laudato Si’ – troska o wspólny dom, poprzedzona jednak przez nauczanie Jana Pawła II wskazujące na konieczność „nawrócenia ekologicznego” oraz nauczanie Benedykta XVI. Są też listy pasterskie polskich biskupów i Konferencji Episkopatu Polski przekładające to nauczanie na narodowy i lokalny kontekst. Jednak wezwania nie są wystarczającą motywacją do zmiany postaw, jeśli nie budują narracji spójnej z lokalnie przeżywanymi problemami, a przede wszystkim z praktycznymi działaniami podejmowanymi w kontekście lokalnym. Tymczasem brakuje przełożenia zasad ekologii integralnej na wymiar praktyczny w życiu Kościoła i społeczności lokalnych w Polsce. Problemem jest także zwykły brak znajomości nauczania KK wśród ogółu wiernych.

Ekologia integralna jest ważnym obszarem działania Caritas w Europie
i na świecie. Niestety w Polsce była dotąd praktycznie nieobecna w działaniach
naszej organizacji.
Aktywizacja naszych wspólnot lokalnych pomoże przenieść
„troskę o wspólny dom” na poziom parafii, które także wciąż
nie są aktywne w przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym naszego kraju.

Działania projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu
wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” pozwolą na zmianę tej sytuacji.
Zamierzamy stworzyć sieć animatorów Caritas Laudato Si’
oraz pobudzić inicjatywy parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas.
Kluczowe jest rozszerzenie typowej dla Caritas troski o ludzi,
tak by obejmowała ona także troskę o ich „wspólny dom”,
o ich przyszłość i bezpieczeństwo.


https://kielce.caritas.pl/projekty-w-realizacji/laudato-si/

 

_____________________________________________________________________

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów
na rok szkolny 2020/2021

 

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus - czytaj

Ogólne warunki ubezpieczenia - czytaj

Wniosek/Polisa - czytaj

 

_________________________________________________

 

 

Apel do środowiska szkolnego w sprawie aktywnego włączenia się do programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

 

 Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej
w Piekoszowie

 

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, w tym roku po raz kolejny Rada Rodziców przystąpiła do programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwi  pozyskiwanie przez radę rodziców  - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego

nr KRS: 0000268115

– kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego.

Polecając  tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych oraz   poinformowanie  ich, że  mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać  w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2017  (PIT 28 poz. 136,  PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96,   PIT 37 poz. 139,  PIT 38 poz. 59,  PIT 39 poz. 53)

RR Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie”

                                             

Szczegółowe informacje o działalności
Fundacji Rodzice Szkole”
znajdują się na stronach internetowych:
www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl  

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.