Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Ślubowanie inaugurujące rok jubileuszowy

Ślubowanie uczniów klas pierwszych i inauguracja roku jubileuszowego

Historia Szkoły Podstawowej w Piekoszowie sięga 1916 roku. 100 lat – cały wiek. To czas wojennej zawieruchy, odbudowy kraju, historycznych zawirowań i wspaniałych sukcesów. To setki absolwentów, którzy opuścili mury szkoły wyruszając w dalsze życie. To pozostawione wspomnienia…

We wrześniu kilkudziesięciu pierwszaków rozpoczęło naukę w naszej szkole. Początki, jak to zawsze bywa, nie są łatwe, ale po kilku tygodniach nauki pod czujnym okiem wychowawczyń stały się członkami szkolnej społeczności i mogły przystąpić do ślubowania. Tegoroczna uroczystość była niezwykła i wyjątkowa, ponieważ zainaugurowała obchody stulecia naszej szkoły. Pierwszakom towarzyszyli goście, dyrekcja, nauczyciele i rodzice, którzy z ogromnym wzruszeniem i troską oglądali występy swoich dzieci.

Rozpoczynając uroczystość Pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - Ewa Wydra powitała przybyłych gości – Pana Kazimierza Mądzika – świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego – dyrektora Wydziału Nadzoru i Strategii, Wójta gminy Piekoszów – Pana Zbigniewa Piątka, Panią Grażynę Tatar – sekretarza gminy, Panią skarbnik – Grażynę Niechciał, Panią Beatę Ziental – wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie, Pana Zdzisława Grosickiego – przewodniczącego Rady Gminy, Panią Barbarę Drogosz i Pana Aleksandra Sieradzana – radnych naszej gminy, Panią Anetą Szczęsną – przewodniczącą Rady Rodziców i szczególnego gościa – Panią Joannę Śmiech – emerytowanego dyrektora szkoły, która przeprowadziła placówkę ze starego budynku do nowego gmachu. Pani dyrektor nie zapomniała także o bohaterach dnia – pierwszoklasistach i ich rodzicach.

100 lat to bardzo długi czas, czas wzrostu i rozwoju wielu pokoleń, których życie związane było przez dłuższy lub krótszy okres z naszą placówką. Niestety, wielu dyrektorów, nauczycieli i absolwentów odeszło już na zawsze. Zostali tylko nieliczni, którzy pamiętają pierwsze lata nauki w Szkole Podstawowej w Piekoszowie. Dlatego Pani dyrektor dr Ewa Wydra w swoim przemówieniu przytoczyła pokrótce historię szkoły, skupiając się na najważniejszych wydarzeniach. Przypomniała, że nasza szkoła w pierwszych latach swojego istnienia mieściła się w starym, drewnianym budynku plebanii. Potem przeniesiono ją do lokali prywatnych, a następnie do budynku przy ul. Częstochowskiej, gdzie obecnie mieści się poczta. Ważną postacią w losach szkoły był Jan Brzosko nazywany OJCEM PIEKOSZOWSKIEJ OŚWIATY, który przeszedł na emeryturę po pięćdziesięciu latach pracy jako nauczyciel szkoły i jej kierownik. Następnie Pani dyrektor wspomniała o trudnych latach wojny i okupacji, kiedy Niemcy zajęli budynek szkoły, a nauczanie odbywało się w sposób tajny w prywatnych mieszkaniach. Po II wojnie światowej rozpoczął się intensywny rozwój szkoły i baza lokalowa była niewystarczająca, dlatego wystąpiono z prośbą o wybudowanie nowego gmachu szkoły. Prace rozpoczęto 29 października 1978 r., a pierwszy dzwonek w nowej szkole zabrzmiał 11 lutego 1985 r. Trzy lata później nadano jej imię Jana Kochanowskiego. Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim ludzie, dlatego Pani dyrektor wymieniła nazwiska wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów pełniących te funkcje od czasu II wojny światowej.

Następnie głos oddano pierwszakom. Przywołano szkolnego duszka, którego zadaniem było sprawdzić gotowość i przygotowanie najmłodszych uczniów do wstąpienia w poczet szkolnej społeczności. Stanęli przed niełatwym zadaniem – musieli wykonać taniec ze wstążkami, który zdobył niezwykłe uznanie wśród oglądających, wskazać cechy i sposób zachowania wzorowego ucznia i udowodnić, że są doskonale przygotowani do uroczystego ślubowania. Nie mieli co do tego żadnych wątpliwości ani nauczyciele, ani zaproszeni goście i rodzice. Po krótkim egzaminie na temat naszego patrona i regionu oraz podziękowaniach dla rodziców można było przystąpić do pasowania na ucznia.

Przygotowanie pierwszaków potwierdził Pan Kazimierz Mądzik – świętokrzyski Kurator  Oświaty, który w samych superlatywach wyrażał się o dzieciakach, podkreślając, że będą wspaniałymi uczniami. W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej złożył wszystkim pedagogom najlepsze życzenia, by z pasją i sukcesami wykonywali swój zawód. Do życzeń przyłączył się dyrektor Wydziału Nadzoru i Strategii Kuratorium – Pan Zbigniew Wojciechowski, który podkreślił, iż nauczyciele naszej szkoły to niezwykłe grono pedagogów oraz złożył pierwszoklasistom życzenia z okazji ich święta.

Po uroczystym ślubowaniu najmłodszych uczniów przez Panią dyrektor dr Ewę Wydrę głos zabrał Wójt gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek. Pogratulował dzieciakom wspaniałego przygotowania i dołączył się do ciepłych słów wypowiedzianych przez poprzedników. Następnie Pan Zdzisław Grosicki – przewodniczący Rady Gminy życzył  nauczycielom, by z entuzjazmem szlifowali diamenty, którymi są uczniowie, by podejmowali wszelkich starań w dążeniu do wydobyciu tego, co w młodych ludziach najlepsze. Na zakończenie wystąpiła Pani Aneta Szczęsna – przewodnicząca Rady Rodziców. Wyraziła pragnienie, by piekoszowska placówka stała się wizytówką gminy, gdzie stosowane będą nowoczesne technologie i metody nauczania, a baza dydaktyczna i wyposażenie będą na światowym poziomie.

Na zakończenie spotkania dyrekcję i grono pedagogiczne szkoły podstawowej uwieczniono na pamiątkowej fotografii. Na kolejne sto lat…

 

GALERIA ŚLUBOWANIE

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.