Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Innowacyjne nauczanie z ponadnarodową mobilnością uczniów w szkole w Piekoszowie

Powiększ

Dzięki pozyskaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, w roku szkolnym 2019/2020 realizujemy projekt pt. Innowacyjne nauczanie z ponadnarodową mobilnością uczniów w szkole w Piekoszowie. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 58 057,00 PLN.

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowych motywujących metod pracy i umożliwienie uczniom szkół partnerskich nawiązanie realnej, efektywnej współpracy, która pozwoli im zdobywać nowe kompetencje, poprawić wyniki w nauce w szkole, przygotować się do dalszej edukacji i lepiej rozpocząć karierę zawodową w przyszłości. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia z uczniami uczestniczącymi w projekcie z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0, pozwalając im poczuć się przedstawicielami szkół, które są nowoczesne i zachęcające do nauki.

Sześciomiesięczna współpraca, warsztaty w szkole w Hiszpanii i współpraca w eTwinningu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych zaplanowanych z uczniami i nauczycielami z krajów partnerskich przyniosą następujące rezultaty:

 

1. Strona internetowa projektu

2. Otwarta TwinSpace na eTwinningu

3. POWER Club Spotkania wszystkich uczniów chcących w większym wymiarze regularnie uczestniczyć w pracach projektowych i rozwijać swoje zainteresowania

4. Prace cyfrowe - ”Moje pierwsze CV” ze Storyjumper, ”Prezentacja mojego kraju / regionu” z Prezi, 2 strony WIX o hiszpańskich i polskich sławnych postaciach, eDiary -plakaty Canva na temat wizyty w Hiszpanii, Mindmaps z Mindomo jak skorzystaliśmy z projektu

5. Filmy i album ze zdjęciami

6. Ewaluacja - ankiety i sprawozdanie

7. Dzień hiszpańsko-polski - w każdej szkole partnerskiej – gazetka, quizy o Polsce, Hiszpanii i Unii Europejskiej.

O szczegółach działań w ramach realizacji projektu można przeczytać na blogu projektowym: https://ponadnarodowa-mobilnosc-piekoszow2019.blogspot.com/

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.