Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Wiarygodna Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie zdobywcą Certyfikatu Wiarygodnej Szkoły

Wysoki poziom nauczania, bogata baza dydaktyczna, bezpieczeństwo wychowanków i miła, sprzyjająca nauce atmosfera to dążenie każdej placówki edukacyjnej.

Zdobycie Certyfikatu Wiarygodności oznacza, że szkoła, która go otrzymała jest wiarygodna, godna zaufania i działa na odpowiednim – wysokim poziomie.

Aby trzymać Certyfikat Wiarygodności, szkoła musi spełniać wszystkie standardy edukacyjne, dysponować rozwinięta bazą dydaktyczną oraz zapewniać bezpieczeństwo swoim uczniom. Warunki uczestnictwa są jasno określone: zdobycie co najmniej 5 skali staninowej w egzaminach zewnętrznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, biorąc pod uwagę wyniki całego kraju na podstawie danych ogłoszonych przez odpowiednie OKE, spełnienie określonych standardów w obszarze bazy dydaktycznej – dostęp do Internetu, biblioteki, infrastruktury sportowej, posiadanie świetlicy szkolnej zabezpieczającej potrzeby dzieci i rodziców, stołówki szkolnej z własną kuchnią oraz udział w różnorodnych programach poprawiających jakość pracy szkoły. Bardzo ważnym kryterium jest także bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dopiero weryfikacja w zakresie tych obszarów pozwala zakwalifikować szkołę do Programu Wiarygodna szkoła.

Otrzymany Certyfikat Wiarygodności jest prestiżowym wyróżnieniem, który plasuje szkołę wśród placówek godnych zaufania i wyróżnia ją na rynku edukacyjnym.

 

Jesteśmy dumni z tego, że znaleźliśmy się w grupie elitarnych szkół.

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.