Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa w Piekoszowie powstała w 1916 r. Mieściła się w starym, drewnianym budynku plebanii.
Potem szkołę przeniesiono do lokali prywatnych, a następnie do budynku przy ul. Częstochowskiej.
Pierwszym nauczycielem był Wacław Jakowlew.

W 1921 r. przybył do Piekoszowa i objął kierownictwo szkoły Jan Brzosko.

W 1939 r. szkoła była siedmioklasową o sześciu nauczycielach, a w czterech salach uczyło się przeszło 200 dzieci.
W okresie okupacji szkoła nie mogła funkcjonować. Niemcy zajęli budynek i zaczęło się wędrowanie po wsi w poszukiwaniu izb lekcyjnych. Nastąpił ciężki okres. Dotkliwie odczuwano brak opału, podręczników. Nauka była utrudniona, ograniczono nauczanie historii i geografii. Przez cały czas szkołą kierował niestrudzenie Jan Brzosko wraz z nauczycielami: Wincentym Łatą, Heleną Sitarz, Idzikowską, Kotową, Karptową.

Rozwój szkoły w Piekoszowie przypada na okres powojenny. Z upływem lat baza lokalowa stawała się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Brakowało sal lekcyjnych, które trzeba było wynająć w trzech prywatnych budynkach. Stąd zrodziła się koncepcja budowy nowego obiektu szkolnego. Szkołą kierował wówczas mgr Mieczysław Grzegorczyk.

 4 IX 1978 r. w prasie lokalnej ukazała się notatka o przygotowaniach do budowy nowego obiektu. Wykonawcą tej inwestycji został Kielecki Kombinat Budowlany.

29 X 1978 r. rozpoczęto budowę szkoły. Pracę skoncentrowano na głównym segmencie dydaktycznym, którego odbiór nastąpił 11.II.1985.

11.II.1985 r. o godz. 8.00 zabrzmiał ostatni dzwonek w budynku szkolnym przy ul. Częstochowskiej. Młodzież przemaszerowała do nowej szkoły.

28.V.2008 r. uroczystość z okazji 20 -tej rocznicy nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego.

 

Informacje zaczerpnięte z książki pt. W szlacheckim  Piekoszowie pod redakcją dr Eugeniusza Kosika i mgr Ryszarda Nadgowskiego, Kielce 1996

Zobacz prezentację "Nasza szkoła dawniej"

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.