Dyrekcja szkoły


Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
w Piekoszowie:


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie
dr Ewa Wydra - Słomka


Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie
mgr Barbara Ignasiak


Grono Pedagogiczne

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.