Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Gabinet logopedyczny

W Szkole Podstawowej w Piekoszowie  działa gabinet logopedyczny, który mieści się w sali E-24. 

Celem pracy logopedycznej są nie tylko ćwiczenia w zakresie rozwijania sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, słuchu fonematycznego, ale także rozwijanie komunikacji językowej dziecka, wzbogacanie słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształcenie mowy ekspresyjnej. 

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia logopedyczne prowadzi pani Karolina Sobczyńska w godzinach:
 

Poniedziałek: 

8:00 - 11:20

Wtorek:

11:25 - 13:00

Środa:

11:50 - 15:00

Czwartek:

7:25 - 11:20

 


           Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych.

Zadania logopedy:

•   przeprowadzanie przesiewowych badań logopedycznych;

•   kwalifikowanie uczniów na terapię logopedyczną;

•   diagnozowanie uczniów;

•   tworzenie indywidualnych programów terapii logopedycznej;

•   organizacja i prowadzenie terapii logopedycznej;

•   stymulacja rozwoju mowy;

•   kierowanie uczniów na badania dodatkowe i konsultacje do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, audiolog, chirurg szczękowy, neurolog, foniatra);

•   utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych oraz osiągnięcia założonych celów terapii;

•   współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym;

•   prowadzenie odpowiedniej dokumentacji logopedycznej;

•   prowadzenie teczek do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu;

•   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy i z opóźnionym rozwojem mowy;

•   profilaktyka dysleksji;

•   wczesne wykrywanie symptomów kwalifikujących dzieci do grupy ryzyka dysleksji;

•   usprawnianie techniki czytania i pisania. 

 


Galeria


 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.