Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Innowacyjne nauczanie języków obcych w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie

Powiększ

Nauczyciele ze szkoły w Piekoszowie w latach 2018-2020 realizują projekt POWER pt. "Innowacyjne nauczanie języków obcych w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie", który ma przynieść szkole następujące rezultaty:

- wzbogacenie i ulepszenie metod pracy z uczniem,

- włączenie technologii komputerowej w proces realizacji podstawy progaamowej z języka angielskiego i innych języków obcych nauczanych w szkole

- podniesienie efektów kształcenia w zakresie języków obcych

- kształcenie tzw. umiejętności 21-go wieku,

- poprawę umiejętność wzajemnej współpracy nauczycieli,

- zapewnienie wymiaru europejskiego w działalności szkoły

- ulepszenie metod współpracy ze środowiskiem szkolnym, władzami i lokalną społecznością.

W tym celu nauczyciele wyjadą do Hiszpanii na kurs pt. "ICT Skills for Educators" (Technologie informacyjno-komunikacyjne dla nauczycieli).  Kurs pozwoli pedagogom zacząć współpracę z innymi szkołami w Europie, poprawi umiejętność korzystania z ICT przez lektora. Uczestnicy będą mogli opracować lekcje dla wszystkich uczniów - w tym uczniów o specjalnych potrzebach. Uczestnicy staną się pewnym swoich umiejętności użytkownikami TIK w obszarze różnych mediów i aplikacji.

Aktualne założenia planu pracy szkoły na najbliższy rok szkolny zakładają też pracę w cyfrowych pracowniach językowych, do których potrzeba  doświadczeń i kompetencji zdobytych na kursie. Ponadto, nauczyciele po szkoleniu będą efektywniej współpracować jako zespół, realizując projekt międzynarodowy eTwinning oraz projekt Erasmus Plus KA229. 

 

O pracach w ramach realizacji w/w projektu można poczytać na
blogu projektowym
https://innowacyjne-nauczanie-power-piekoszow.blogspot.com/

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.