Spotkania z rodzicami

W roku szkolnym 2016/2017 spotkania z rodzicami odbywać się będą według następującego harmonogramu:

I OKRES

 

15 września 2016r.  (czwartek)  – spotkanie z wychowawcami, wybór do Rady Rodziców

25 października 2016r. (wtorek)- DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY.

14 grudnia 2016r. (środa) – DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY.

26 stycznia 2017r. (czwartek)  – wywiadówka śródroczna. 

 

 II OKRES

 

16 marca 2017r.  (czwartek)   - DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY.

11 maja 2017r.  (czwartek) -  DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY (wychowawcy klas 1-3 ustalają datę spotkania odrębnie)

 

W zależności od potrzeb wychowawcy klas mogą wprowadzić dodatkowe terminy spotkań z rodzicami.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.