Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Powiększ

W dniu 22 czerwca 2023 odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.
Wzięli w niej udział: Dyrektor ZPO w Piekoszowie p. Krzysztof Stępniewski, Wicedyrektor ZPO w
Piekoszowie p. Marzena Zbroszczyk, Wicedyrektor ZPO w Piekoszowie p. Halina Brożek,
przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Piekoszów p. Barbara Drogosz, przedstawiciel Rady Rodziców
szkoły p. Marcin Paszkiewicz, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, młodzież i dzieci.
Po powitaniu wszystkich zebranych nastąpiło wprowadzenie pocztu sztandarowego i
odśpiewanie hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”. Kolejnym elementem uroczystości było
przekazanie przez przedstawicieli klas ósmych sztandaru szkoły uczniom klas siódmych. Komendy
porządkowe wydawał p. Paweł Sarbian. Następnie chór „Bonus” pod przewodnictwem p. Marii
Wiech zaśpiewał hymn szkoły. Potem głos zabrał p. Krzysztof Stępniewski – dyrektor ZPO w
Piekoszowie, który krótko podsumował kończący się rok szkolny. Gratulował uczniom uzyskania
wspaniałych wyników w nauce i zachowaniu, życzył udanych i bezpiecznych wakacji. Głos zabrał także
przedstawiciel Rady Rodziców szkoły p. Marcin Paszkiewicz.
Następnym elementem uroczystości było wręczenie przez dyrekcję szkoły dyplomów i nagród
książkowych prymusom z klas 4, 5, 6, 7 i 8. Najlepszymi uczniami danej klasy w roku szkolnym
2022/2023 zostali: Amelia Mieszczankowska z kl. 4a, Julia Stępień z kl. 4b, Katarzyna Jagieła z kl. 5a,
Nikola Terelak z kl. 5b, Wiktoria Błońska z kl. 5c, Maria Myszura z kl. 6a, Natalia Zarychta z kl. 6b,
Zofia Głowala z kl. 6b, Magdalena Madej z kl. 7a, Anna Rak z kl. 7b, Maja Zapała z kl. 8a, Alicja Dula z
kl. 8b i Aleksandra Wijas z kl. 8c. Fundatorem nagród książkowych dla prymusów była Rada Rodziców
szkoły. Nagrodę za osiągnięcia matematyczne otrzymał także uczeń kl. 6a Hubert Podkowa-Górski.
Dyrekcja szkoły wręczyła także prestiżowe nagrody. Tytuł „Ucznia Roku 2023” zdobyła
Aleksandra Wijas z kl. 8c. P. Krzysztof Stępniewski - Dyrektor ZPO w Piekoszowie - wręczył Oli
statuetkę z wygrawerowanym, pamiątkowym napisem oraz nagrodę książkową, ufundowaną przez
Samorząd Uczniowski. Tytuł „Sportowca Roku 2023” przypadł Filipowi Wijasowi. Pamiątkową
statuetkę uczniowi wręczyła p. Halina Brożek – Wicedyrektor ZPO w Piekoszowie.
Ten rok szkolny obfitował w wiele niespodzianek. Uczniowie nie tylko starali się o jak
najwyższe oceny, uczestniczyli także w wielu akcjach i konkursach. Fundacja Zrównoważonego
Rozwoju GREEN PLANET 2050 ogłosiła konkurs ekologiczny „Dolej Olej – Zużyty Olej Zbieramy i
Środowisku Pomagamy!” Był on skierowany do wszystkich szkół podstawowych z województwa
świętokrzyskiego. Klasa 1b z naszej szkoły uzbierała 84,7 kg, a tym samym zdobyła 3 miejsce w tym
konkursie. P. Paulina Podgórska – koordynatorka szkolnej akcji i opiekun Samorządu Uczniowskiego -
podsumowała wyniki tego konkursu i wręczyła przedstawicielowi kl. 1b dyplom oraz p. Beacie
Snochowskiej – wychowawczyni kl. 1b - podziękowanie. Nagrodą w tym konkursie jest krajowa
wycieczka dla całej klasy.
Podczas akademii odbyło się także wręczenie nagród w Gminnym konkursie profilaktyczno-
językowym. Głos zabrała główna organizatorka tego konkursu p. Barbara Drogosz, która
podsumowała zmagania uczniów. Laureatami tego konkursu z naszej szkoły zostali przedstawiciele z
klasy 7a: Magdalena Madej, Klaudia Domagała, Natalia Malicka, Maciej Drogosz, Kinga Wzorek i
Karolina Bryk. Nagrody rzeczowe – sprzęt IT, których fundatorem był Burmistrz Miasta i Gminy
Piekoszów p. Zbigniew Piątek, wręczyły zwycięzcom organizatorki tego konkursu p. Barbara Drogosz,
p. Barbara Karyś i p. Joanna Janowska-Pisarczyk.
Uroczystą akademię uświetnił występ chóru „Bonus”. W przygotowaniu uroczystości
pomogli: p. Małgorzata Sarbian (scenariusz), p. Paweł Sarbian (poczet sztandarowy), p. Maria Wiech

(przygotowanie dzieci z chóru „Bonus”), p. Grzegorz Kumański (oprawa muzyczna), p. Renata
Podstawka, p. Joanna Jarząbek, p. Joanna Janowska-Pisarczyk (dekoracja), p. Grzegorz Opara
(zawieszenie materiałów).
Po zakończeniu akademii odbyła się pamiątkowa sesja fotograficzna. Na tle dekoracji
fotografowali się wraz z dyrekcją, wychowawcami, uczniowie klasy: 7a, 8a, 8b i 8c oraz pięknie
śpiewające dziewczynki z chóru „Bonus” wraz z opiekunem i nauczycielką muzyki p. Marią Wiech.
Podczas akademii wykorzystano sprzęt nagłaśniający i fotograficzny, pozyskany dzięki
rządowemu projektowi ###LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

LINK DO ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

Autorka tekstu i zdjęć Joanna Janowska-Pisarczyk

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.