Rozkłady autobusów

KURSY AUTOKARÓW SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2016/2017
 

 

MIEJSCOWOŚĆ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

WINCENTÓW

WINCENTÓW- ZRĘBY

DOWÓZ:
7.15, 9.50

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony),

14.20, 15.10

DOWÓZ:
7.15, 9.00

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)

14.20, 15.10#

DOWÓZ:
7.15, 9.00

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)

13.30, 14.20

DOWÓZ:
7.15, 9.50

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)

14.20, 15,10


DOWÓZ:
7.15, 9.50   

ODWÓZ:

13.00 (kurs łączony) 13.30, 14.20 X                          

 

ŁAZISKA

DOWÓZ:
7.35, 10.05
 

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony) 

14.20, 15.10

DOWÓZ:
7.35, 9.15
 

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony) 

14.20, 15.10#

DOWÓZ:
7.35, 9.15
 

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony) 

13.30, 14.20

DOWÓZ:
7.35, 10.10
 

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)  

14.20, 15,10

DOWÓZ:
7.35, 9.15
 

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)

13.30, 14.20 X

 

PODZAMCZE

DOWÓZ:
7.40, 10.20  

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)          14.20, 15.10

DOWÓZ:
 7.40, 9.30

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)  14.20, 15.10#

DOWÓZ:
7.40, 9.30

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)  13.30, 14.20

DOWÓZ:
7.40, 10.20

ODWÓZ:
13.00 ^ (kurs łączony)      14.20, 15.10

DOWÓZ:
7.40, 10.20

ODWÓZ:
13.00 (kurs łączony)
13.30., 14.20 X

GÓRKI SZCZUKOWSKIE

DOWÓZ:
7.35

ODWÓZ:
14.20

DOWÓZ:
7.35

ODWÓZ:
14.20

DOWÓZ:
7.35

ODWÓZ:
14.20

DOWÓZ:
7.35

ODWÓZ:
15.10

DOWÓZ:
7.35

ODWÓZ:
14.20

BŁAWATKÓW SKAŁKA

RYKOSZYN

GAŁĘZICE

UL.KOLEJOWA

DOWÓZ:

7.00*,  8.20

ODWÓZ:

 14.20*,15.10*

DOWÓZ:

7.00*, 8.20

ODWÓZ:

 14.20*,15.10*#

DOWÓZ:

7.00*,

ODWÓZ:

13.30, 14.20*

DOWÓZ:

7.00* , 8.20

ODWÓZ:

14.20*,15.10*

 

DOWÓZ:

7.00*

ODWÓZ:

 13.30*

 

LEGENDA: Poniższe ustalenia związane są z harmonogramem pracy wychowawców świetlic oraz z pełnieniem dyżurów podczas odwozów.

*wjazd do Gałęzic ;

^ kurs łączony - jeden autokar trasa Podzamcze, Łaziska- odjeżdżają uczniowie Szkoły Podstawowej z przedszkolem :

                         - drugi autokar trasa Wincentów , Wincentów - Zręby, ul. Kolejowa odjeżdżają uczniowie Szkoły Podstawowej z przedszkolem

         # - odjeżdżają wyłącznie uczniowie Gimnazjum, x - odjeżdżają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej

 

Godziny podane na rozkładzie informują rodzica o godzinie wjazdu/ wyjazdu z pierwszego przystanku danej miejscowości. Rozkład minutowy na każdy przystanek zobowiązany jest przekazać rodzicom przewoźnik.

Orientacyjne godziny dojazdów do poszczególnych miejscowości – pierwszych przystanków:

DO WINCENTOWA AUTOKAR DOJEŻDZA O GODZ. 13.10 (przedszkole, Szkoła Podstawowa), 13.45 14.50, 15.25

DO PODZAMCZA AUTOKAR DOJEŻDŻA O GODZ.: 13.05 (przedszkole, Szkoła Podstawowa), 13.35, 14.25, 15.15

DO GÓREK SZCZUKOWSKICH AUTOKAR DOJEŻDŻA: 13.40, 14.30.

DO ŁAZISK AUTOKAR DOJEŻDŻA: 13.05, 13.35, 14.25, 15.15

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.