Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Nauczanie dwujęzyczne

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

 

Proponujemy Państwu nowoczesny sposób edukacji językowej Waszych dzieci!

 

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy uruchomiliśmy dwie dwujęzyczne klasy VII w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie z rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego.

Jesteśmy aktualnie jedyną placówką oświatową w województwie świętokrzyskim z klasami dwujęzycznymi z językiem niemieckim.

Swoimi sukcesami na tym polu mogliśmy pochwalić się podczas Seminarium „Nauczanie dwujęzyczne w praktyce szkolnej”, które odbyło się 5 grudnia 2018 r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nasza Szkoła zaprezentowała swoje doświadczenia w tym zakresie podczas wystąpienia nt. „Jak rozpocząć nauczanie dwujęzyczne w szkole podstawowej?”.

Naszym działaniem wychodzimy naprzeciw wymaganiom obecnego rynku pracy, dlatego w naszej szkole kładziemy duży nacisk na edukację lingwistyczną. Już od czterech lat nieustannie funkcjonuje tu oddział dwujęzyczny, w którym  nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz niemieckim na poziomie klas VII-VIII.  Zainteresowanie nauką w takiej klasie  jest bardzo duże.

W nowym roku szkolnym planujemy  również utworzyć klasę dwujęzyczną z językiem niemieckim.
Ofertę kierujemy do obecnych klas szóstych.

Zatem, SZÓSTOKLASISTO!

Co zyskujesz, dzięki nauce w klasie dwujęzycznej?

  • Dobre opanowanie podstawy językowej w zakresie słownictwa z przedmiotu. Docelowo będzie opanowany j. niemiecki na poziomie A1.
  • Wspieranie zdolności językowych.
  • Rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się i wykorzystania kompetencji językowych do nauki innych przedmiotów.
  • Dobre przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w szkole średniej.
  • Wpis na świadectwo szkolne-przedmiot nauczany dwujęzycznie, co jest dużym atutem podczas rekrutacji do szkoły średniej.
  • Konkurencyjność umiejętności językowych w porównaniu z rówieśnikami bez wydawania pieniędzy na tzw „korepetycje”
  • Przygotowanie ucznia  do udziału w konkursach językowych (wojewódzkich  przedmiotowych).
  • Przygotowanie ucznia do świadomego uczenia się i samodzielnego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
  • Pogłębianie zakresu słownictwa o terminologię specjalistyczną na wybranych przedmiotach.
  • Zajęcia prowadzone są głównie w języku polskim a poznane na nich pojęcia niemieckojęzyczne są wykorzystywane i utrwalane na lekcjach języka niemieckiego. Zajęcia te oznaczają zintegrowane kształcenie językowo – przedmiotowe.

Dzięki tej metodzie każdy uczeń pracuje na swoim poziomie językowym i rozwija się we własnym tempie. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują więcej czasu na opanowanie nowych treści językowych.

Dwujęzyczność dla szkolnej młodzieży to także prestiż i szacunek kolegów z innych szkół, czy klas. Dla młodzieży bardziej ambitnej i zdolnej, to  szybsza adaptacja w międzynarodowym środowisku.

O innych zaletach dwujęzyczności powiedzą w załączonym materiale obecni uczniowie naszej szkoły jak i nasi absolwenci uczestniczący w zajęciach dwujęzyczności z języka niemieckiego.

 

 

Szczegóły dotyczące tworzenia klasy dwujęzycznej znajdują się w regulaminie:

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Osoby zainteresowane zapisaniem swoich dzieci do klasy dwujęzycznej proszone są o wypełnienie i dostarczenie poniższych dokumentów:

WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.