Nauczanie dwujęzyczne

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

 

Proponujemy Państwu nowoczesny sposób edukacji językowej Waszych dzieci!

 

W roku szkolnym 2018/2019 uruchomiliśmy dwie dwujęzyczne klasy VII w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie
z rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego. Swoimi sukcesami na tym polu mogliśmy pochwalić się podczas Seminarium „Nauczanie dwujęzyczne w praktyce szkolnej”, które odbyło się 5 grudnia 2018 r.
w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nasza Szkoła zaprezentowała swoje doświadczenia w tym zakresie podczas wystąpienia nt. „Jak rozpocząć nauczanie dwujęzyczne w szkole podstawowej?”.

W roku szkolnym 2019/2020 powstał kolejny oddział dwujęzyczny. Obecnie funkcjonują trzy oddziały dwujęzyczne realizujące nauczanie geografii, plastyki i informatyki w języku niemieckim wraz ze zwiększoną liczbą godzin nauczania języka niemieckiego.

Od roku szkolnego 2020/2021 chcemy rozszerzyć naszą ofertę nauczania dwujęzycznego. Planujemy uruchomić klasę z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego.

Swoim działaniem wychodzimy naprzeciw wymaganiom obecnego rynku pracy.

 

Szczegóły dotyczące tworzenia klasy dwujęzycznej znajdują się poniżej:

REGULAMIN REKRUTACJI

oraz:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Osoby zainteresowane zapisaniem swoich dzieci do klasy dwujęzycznej proszone są o wypełnienie i dostarczenie poniższych dokumentów:

WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.