JESTEM POMOCNY I KOLEŻEŃSKI

Powiększ

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA KLAS 1 – 4 POD HASŁEM:

 

„JESTEM POMOCNY I KOLEŻEŃSKI”

 

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz  potrzebujących pomocy, empatii, otwartości  i wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności bezinteresownego pomagania innym,
 • kształtowanie postaw altruistycznych.
 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele świetlicy szkolnej dla klas1 – 4.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: 1 – 4.
 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – uczniowie klas: 1 – 3,  

II grupa   – uczniowie klas 4.

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie w dowolnej formie płaskiej (np. ilustracja, plakat, komiks,) dowolną techniką ( farby, kredki ołówkowe, pastele, ołówek, wycinanki, techniki mieszane, itp.) na kartce formatu A-4 lub  A-3  (mały lub duży blok techniczny) pracy odnoszącej się do bezinteresownej pomocy innym, umiejętności służenia swoją pracą potrzebującym. Nie należy używać materiałów sypkich i nietrwałych.
 1. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę. Na odwrocie kartki należy umieścić dane autora:  imię i nazwisko, klasa.
 1. Prace należy złożyć do wychowawców świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r.
 1. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
 1. Prace wybrane przez jury zostaną umieszczone na szkolnej wystawie pokonkursowej.

 

Organizatorzy: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.