XII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI MIŁOSNEJ

Powiększ

 

XII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI MIŁOSNEJ.

Regulamin konkursu:

Organizatorzy konkursu: 

- Beata Konarska, Iwona Kuban, Jadwiga Król.

Cele konkursu: 
- propagowanie kultury czytelniczej;
-
 podniesienie poziomu czytelnictwa ;
-
 kształcenie umiejętności pięknego recytowania na głos i rozumienia   recytowanego tekstu;
-
 wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu;

Uczestnicy konkursu: 

- uczniowie klas VI – VIII i III Gimnazjum;

Warunki uczestnictwa: 

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach.

Etap I klasowy:

- Uczeń wybiera wiersz o tematyce miłosnej, przygotowuje się  do  pięknego recytowania.
- Uczeń recytuje wybrany wiersz na forum klasy podczas lekcji języka
 polskiego.
-
 Fragment powinien być recytowany przez około 2-3 minuty.
-
 Nauczyciel polonista ocenia recytowanie wybranego wiersza.
-
 Najpiękniej recytujące 1-2 osoby z klasy biorą udział w II etapie konkursu (etap szkolny).
-
 Osoby do II etapu wybiera nauczyciel polonista i zgłasza nazwiska uczniów do organizatorów.

Etap II:

- Uczeń recytuje wybrany przez siebie wiersz .

- Wystąpienia uczestników zostają ocenione przez jury II etapu konkursu.

 

Termin konkursu:  12.02.2019r.(2 i 3 godz. lekcyjna). 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.