Wojewódzki konkurs „Owocowo – warzywna rewia mody"

UCZESTNICZYMY W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HASŁEM: „OWOCOWO – WARZYWNA REWIA MODY”

W październiku Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach zaprosiła uczniów klas I – III szkół podstawowych, do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Owocowo - warzywna rewia mody”. Konkurs organizowany jest  w ramach programu „Owoce i warzywa  w szkole”, którego głównym celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące  o charakterze edukacyjnym

1. Celem konkursu jest:

  • propagowanie zasad zdrowego żywienia.
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do klas I – III szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego.nja

2. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycznej  w dowolnej technice w formacie A3.

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych (kl. I, kl. II, kl. III).

4. Uczestnikom konkursu organizator ufundował nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego ARR  w Kielcach w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych, a więc w drugiej połowie listopada.

6. Autorzy najlepszych i najciekawszych prac z terenu województwa świętokrzyskiego zostaną zaproszeni na Galę Finałową podczas której otrzymają przyznane nagrody.

Najmłodsi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Zachęceni przez wychowawców świetlicy szkolnej i swoich nauczycieli, bardzo licznie wzięli udział w konkursie – do organizatora przekazano w sumie 50 prac (7 z klas pierwszych, 13 z klas drugich i 30 z klas trzecich). Wykonane prace świadczą o dużym zaangażowaniu i pomysłowości autorów. Do przedstawienia niezwykle barwnej owocowo – warzywnej rewii mody, uczniowie zastosowali barwną plamę i kreskę oraz wykorzystali technikę collage, wycinanki  i wyklejanki z kolorowego papieru i bibuły. 

 

Galeria

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.