Ważne!

Powiększ

Drodzy Rodzice,

pragniemy poinformować, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 została ustalona na kwotę 30,00 zł brutto/rok szkolny od jednego ucznia (to jedynie 3 zł miesięcznie).

Zwracamy się do was z gorącą prośbą o uiszczanie w/w wpłaty, by poprzez zgromadzone fundusze wspierać działalność edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły i uczniów. 

Ze zgromadzonych środków Rada Rodziców dofinansowuje lub finansuje:
- wyjazdy dzieci i młodzieży na konkursy i turnieje,
- nagrody w konkursach szkolnych,
- nagrody na zakończenie roku szkolnego
- imprezy szkolne (bal karnawałowy, bal absolwentów, dzień babci i dziadka)

                        
Dokładamy starań, aby dysponować funduszami w sposób racjonalny, gospodarny i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów. 
Bez Państwa wpłat nie jesteśmy w stanie wspierać szkoły i dzieci, aby czas spędzany w szkole pozostał na długo w ich pamięci, jako moc wrażeń i pozytywnych wspomnień. 

Pragniemy przypomnieć, że składki na Radę Rodziców są dobrowolne, jednak bez nich działanie Rady jest niemożliwe.

Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio u wychowawców klas.  

Z góry serdecznie dziękujemy,
Prezydium Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.