Darmowy Kurs CSS

UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                        UWAGA ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA ŻYWIENIE - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE STOŁÓWKA/DEKLARACJE                  

Uczniowie przystępujący do konkursu pt.,, Dolej olej"

Powiększ

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Green Planet 2050 pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego organizuje konkurs ekologiczny skierowany do uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim. Uczniowie przystępujący do konkursu pt.,, Dolej olej" mają za zadanie zbieranie w domach zużytego oleju roślinnego, który powinien być zlewany po uprzednim wystudzeniu do czystych, plastikowych, szczelnie zamkniętych butelek. Nie powinien zawierać wody ani znaczącej ilości resztek żywieniowych. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na kwestie ochrony środowiska, promowanie i rozwijanie nawyku segregacji oleju oraz możliwości ponownego wykorzystania, np. jako biopaliwo.

Zwycięskie klasy uczestniczące w tym projekcie zostaną nagrodzone wycieczką do jednego z centrów nauki : Centrum Nauki Kopernik , Centrum Nauki WOMAI, Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz otrzymają zestawy butelek filtrujących Dafi.

Zbiórka oleju odbywa się w domu. Szczegółowe informacje dotyczące przekazania oleju przez poszczególne klasy zostaną udostępnione za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Informujemy, że akcja trwa do 17.05.2023. Rozstrzygnięcie konkursu 01.06.2023.

Koordynatorzy szkolni:

Ewa Szczepańska,

Paulina Podgórska

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.