Ślubowanie uczniów klas pierwszych - Wiadomości - 22.04.2021 Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowie
Darmowy Kurs CSS

Dyrekcja ZPO w Piekoszowie uruchamia w roku szkolnym 2021/2022 klasy siódme dwujęzyczne z językiem niemieckim. Dodatkowo rusza nabór do klasy czwartej o profilu sportowym. Szczegóły w zakładkach "Klasa sportowa" i "Nauczanie dwujęzyczne"

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Powiększ

Na skróty

Zobacz galerię

Ślubowanie klas pierwszych

W czwartek – 4 lutego 2021 r.  odbyła się długo wyczekiwana uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Miała ona niezwykłą oprawę ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Uczestniczyli w niej pierwszoklasiści w pięknych galowych strojach i w maseczkach na twarzy, ich wychowawczynie - Marzena Zbroszczyk, Małgorzata Grzela i Anna Prusaczyk oraz zaproszeni goście. Uroczystość uświetnili obecnością: Wójt Gminy pan Zbigniew Piątek, Skarbnik–pani Magdalena Smolarczyk – Korba, kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych – pani Justyna Robak, przewodnicząca Rady Gminy – pani Barbara Drogosz, radna pani Małgorzata Pietrzykowska oraz przedstawicielka Rady Rodziców pani Aleksandra Brożyna.

Na początku dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość sobie, rodzicom i nauczycielom. Następnie pan dyrektor Krzysztof Stępniewski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, a pani wicedyrektor Marzena Zbroszczyk wręczyła dzieciakom pamiątkowe dyplomy.

Tuż po pasowaniu wójt Zbigniew Piątek złożył uczniom życzenia i wręczył prezenty. Upominki dla pierwszoklasistów ufundowała również Rada Rodziców naszej szkoły oraz panie radne
Małgorzata Pietrzykowska i Barbara Drogosz.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.