Rozpoczynamy realizację nowego projektu

Powiększ

 

 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie rozpoczyna w październiku 2019 roku realizację projektu edukacyjnego pt."Innowacyjne nauczanie z ponadnarodową mobilnością uczniów w szkole w Piekoszowie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowych motywujących metod pracy i umożliwienie uczniom szkół partnerskich z Polski i Hiszpanii nawiązanie realnej, efektywnej współpracy, która pozwoli im zdobywać nowe kompetencje, poprawić wyniki w nauce w szkole, przygotować się do dalszej edukacji i lepiej rozpocząć karierę zawodową w przyszłości. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia z uczniami uczestniczącymi w projekcie z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0, pozwalając im poczuć się przedstawicielami szkół, które są nowoczesne i zachęcające do nauki.

Sześciomiesięczny projekt obejmujący warsztaty w szkole w Hiszpanii i współpracę na portalu eTwinning przyniesie rezultaty takie jak: strona internetowa projektu, otwarta TwinSpace na eTwinningu, POWER Club - spotkania wszystkich uczniów chcących w większym wymiarze regularnie uczestniczyć w pracach projektowych i rozwijać swoje zainteresowania, prace cyfrowe w języku angielskim - ”Moje pierwsze CV” ze Storyjumper, ”Prezentacja mojego kraju / regionu” z Prezi. Prace z naciskiem na aspekt ekonomiczny -mocne strony i obszary rozwoju kraju i regionu (turystyka, przemysł i in.)  dwie strony WIX o hiszpańskich i polskich sławnych postaciach, eDiary -plakaty Canva  na temat wizyty w Hiszpanii, Mindmaps z Mindomo o tym jak skorzystaliśmy z projektu, filmy i albumy ze zdjęciami, Dzień Hiszpańsko-Polski - w każdej szkole partnerskiej – gazetki, quizy o Polsce, Hiszpanii i Unii Europejskiej. 

Rekrutacja uczniów do projektu odbywała się w dn. 8-25 września 2019. Informacje o projekcie zostały przekazane uczniom klas VI – VIII. Ankiety zgłoszeniowe zostały rozdane przez koordynatora w klasach 8a,  7a, 7b, 6a, 6c oraz za pośrednictwem wychowawców w klasach 8b, 6b i 6d wszystkim chętnym uczniom. 

 

Uczniowie zakwalifikowani do mobilności:

 1. Patrycja Suwała kl. 7b

 2. Marika Hochel kl. 7b

 3. Oliwia Koniuszy kl.7b

 4. Magdalena Marszałek kl.7b

 5. Amelia Brożyna kl.7b

 6. Marta Majka kl.8a

 7. Klaudia Kozieł kl.8a

 8. Wiktor Banaszczyk kl.8a

 9. Wiktoria Szymańska kl.8a

 10.  Aleksandra Majchrzyk kl.7a

 

Lista rezerwowa- CI UCZNIOWIE RÓWNIEŻ BIORĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KLUBU POWER

Kl. 6

Kl. 7

Kl. 8

 1. Natalia Dąbek
 1. Wiktoria Mościcka
 1. Piotr Prokop
 1. Nikola Zygała
 1. Patrycja Prędotka
 1. Jakub Petelicki
 1. Martyna Cierpikowska
 1. Laura Szymańska
 1. Maja Feliszek
 1. Karolina Kwiecień
 1. Oliwia Szwarc
 1. Damian Gołuch
 1. Karolina Habior
 1. Antonina Syska

 

 

 1. Piotr Witkowski

 

Udział w zajęciach Klubu POWER jest obowiązkowy dla uczniów, którzy wyjadą do Hiszpanii. 

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.00 – 17.00 w Sali B21. W razie potrzeby mogą być zarządzone dodatkowe spotkania. Odbędzie się również całodniowa wycieczka do Kielc.

Uczniowie nieobecni tracą możliwość wyjazdu i są zastępowani osobami z listy rezerwowej.

Termin pierwszych zajęć w październiku: 04.10.2019.    

ZAPRASZAMY

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.