Rozliczenie za rok szkolny 2015/2016

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SP W PIEKOSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Lp.

Zadanie

Kwota

1.

Wpłaty uczniów na Radę Rodziców  (214 uczniów x 15 zł)

3 210.00

2.

Wpłaty uczniów na Radę Rodziców do dyspozycji wychowawców (214 x 5 zł)

1070,00

3.

Nagroda w konkursie „Góra Grosza”

2 000,00

4.

Wpłaty darowizny od sponsorów na konkursy i wycieczki (wpłaty na konto bankowe RR)

1 300,00

5.

 

Wpłata od Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piekoszowie – darowizna

400,00

 

WYDATKI Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW SP W PIEKOSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp.

Przedmiot

Kwota

1.

Doposażenie Sali gimnastycznej – zakup sprzętu sportowego

2 000.27

2.

Wykładzina dywanowa dla klasy 3b sala 22

528,85

3.

Bal dla uczniów

1 102,28

4.

Toner do ksero

490,00

5.

Dzień dziecka – nagrody w konkursach sportowych

175,20

6.

Nagrody w konkursach

1 149 .38

7.

Zakończenie roku – nagrody książkowe dla uczniów

2 030,00

8.

Ślubowanie klas 1 –segregatory i dyplomy

431,20

9.

Dzień Edukacji Narodowej - ciasto

144,60

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.