Recytować każdy może...

Powiększ

Serdecznie zapraszamy do udziału

Gminnym Konkursie
Poezji i Recytacji
im. Jana Kochanowskiego
,


który odbędzie się

dn. 29 maja 2019 r.

o godz. 9.00

w Zespole Placówek Oświatowych –
Szkole Podstawowej w Piekoszowie.

 

  Dyrektor dr K. Stępniewski                

Organizatorzy konkursu: A. Ginter – Wijas i M. Kowal

 

 

Regulamin

Gminnego Konkursu Poezji i Recytacji

im. Jana Kochanowskiego

w Piekoszowie

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Piekoszowie.
 1. Konkurs odbędzie się w środę,  29 maja 2019 r. o godz. 9.00,  w obiekcie ZPO w Piekoszowie.
 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych kl. IV – VIII z terenu gminy Piekoszów.
 1. Szkoły mogą być reprezentowane maksymalnie przez sześć osób.
 2. Uczestnicy przygotowują do recytacji dwa utwory poetyckie:
  • pierwszy -  pochodzący z twórczości Jana Kochanowskiego;
  • drugi tekst – wiersz innego autora, wybrany przez ucznia.  
 1. Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć pięciu minut.
 2. Recytatorów oceniać będzie komisja konkursowa, kierując się kryteriami, takimi  jak: opanowanie pamięciowe tekstu, dobór tekstów, dykcja, ogólne wrażenia artystyczne.
 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy IV – VI,

- klasy VII – VIII.

 

 1. Zgłoszenia prosimy kierować do 25 maja 2019 r. na adres e-mailowy szkoły:
  zpopiekoszow@poczta.onet.pl .

 

 1. Ze względów organizacyjnych prosimy nauczycieli o uważne  uzupełnienie tabeli dotyczącej  uczniów biorących udział w konkursie oraz dostarczenie   (w dniu konkursu)  zgody rodzica na udział dziecka  naszej szkolnej uroczystości. 

    

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor  dr Krzysztof Stępniewski                                                                      

Organizatorzy  konkursu:   

mgr Agnieszka Ginter - Wijas, 
mgr  Monika Kowal

 

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.