Podsumowanie kampanii „ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD ŻYCZLIWYCH” – BO ŻYCZLIWI SĄ SZCZĘŚLIWI!

Powiększ

W dniach 20 – 24 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej  z oddziałami gimnazjalnymi w Piekoszowie realizowano kampanię szkolno – środowiskową pt. „Znajdź się wśród życzliwych” – BO ŻYCZLIWI SĄ SZCZĘŚLIWI! Jej głównym celem było budowanie w szkole i środowisku lokalnym klimatu opartego na uprzejmości i wzajemnej życzliwości. Wszelkie działania organizowali  koordynatorzy programu Bezpieczna+  w składzie: p. Elżbieta Sikora, p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Grażyna Piotrowska oraz wychowawcy świetlic ZPO: p. Joanna Jarząbek, p. Renata Podstawka, p. Ewa Zaród i p. Jadwiga Król. Zadbano o to, by wychowawcy klas włączyli się w realizację wybranych zadań.

 

Działania zaplanowane w programie kampanii zostały w pełni zrealizowane:

1. W świetlicach ZPO przez cały tydzień kampanii odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, plastyczne oraz literackie poświęcone tematyce życzliwości  i uprzejmości w relacjach między ludźmi. Dla uczniów przygotowano gry i zabawy uczące wzajemnego szacunku, sprzyjające zdrowej i bezpiecznej rywalizacji oraz mające charakter integracyjny.

2.  Podczas godzin wychowawczych realizowano zajęcia o tematyce życzliwości  i kulturalnego zachowania się w szkole, domu, instytucji, itd. Młodsi uczniowie tworzyli m. in. „Przepis na życzliwość”, starsi – „Deklarację życzliwości.”

3. Uczniowie klas I – III SP uczestniczyli w zajęciach z wychowawcami pt. „Dzielimy się ciepłym i puchatym”. Ich celem była przede wszystkim nauka umiejętności okazywania sobie szacunku, zaufania, empatii.

4. Na korytarzu szkolnym przygotowano tzw. „Aleję życzliwości”, czyli wizualną prezentację na temat życzliwości i wzajemnego zaufania. Tu znajdowały się również wszelkie materiały i informacje z przebiegu kampanii.

5. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie wraz z wychowawcami tworzyli upominki – symbole życzliwości dla mieszkańców Piekoszowa, pracowników lokalnych instytucji, pensjonariuszy Domu dla Niepełnosprawnych w  Piekoszowie, dyrekcji  i pracowników szkoły. Były to: malowane balony, Certyfikaty Osoby Życzliwej, „Aniołki życzliwości”, „Drzewka życzliwości”.

6. Przeprowadzono konkursy szkolne według opracowanych wcześniej regulaminów. Po rozstrzygnięciu wręczono uczniom  dyplomy oraz nagrody:

A. Konkurs dla klas IV – VII SP pt. „Klasowy(a) Król/Królowa życzliwości”

LAUREACI:

Klasa IV A – Dawid Gałęziowski

Klasa IV B – Marcelina Lis

Klasa IV C – Karolina Zaród

Klasa IV D – Natalia Wodecka

Klasa V A – Dominik Dżaman

Klasa V B – Oliwia Koniuszy

Klasa VI A – Marta Majka

Klasa VI B – Natalia Feliszek

Klasa VII A – Dominik Laszczkowski

Klasa VII B – Karolina Korba

Klasa VII C – Agnieszka Szabra

 

B. Konkurs literacki dla uczniów kl. IV – VII SP pt. „Bo życzliwi są szczęśliwi”

LAUREACI:

Piotr Pietrzykowski – kl. 4 A

Igor Mojecki – kl. 4 B

Natalia Chłopek – kl. 4 C

Karolina Zaród – kl. 4 C

Dawid Krzywicki – kl. 4 D

Karolina Brelska – kl. 5 B

Amelia Brożyna  - kl. 5 B

Maja Feliszek – kl. 6 B

Maja Borek – kl. 6 B

 

C. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VII pt. „Kartka na Dzień Życzliwości”

LAUREACI:

I miejsce: Karolina Zaród – kl. 4 C i Karolina Brelska – kl. 5 B

II miejsce: Dawid Krzywicki – kl. 4 D i Magdalena Marszałek – kl. 5 B

III miejsce: Piotr Pietrzykowski – kl. 4 A i Zuzanna Cecot – kl. 7 C

7. W szkole funkcjonowała „Skrzynka życzeń i pozdrowień”, która była doskonałą okazją do dedykowania ciepłych i przyjaznych słów kolegom, koleżankom, nauczycielom.

8. Patrol Życzliwości pod opieką szkolnego pedagoga, dnia 21 listopada, z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień składał na terenie szkoły życzenia i wręczał drobne upominki.

9. W dniu 21 listopada klasa 5a oraz członkowie szkolnego chóru Bonus zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Życzliwość” w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Uczniów do występu przygotowywały wychowawczynie świetlicy gimnazjum oraz nauczyciel muzyki.

10. W dniu 23 listopada miał miejsce happening na ulicach Piekoszowa, podsumowujący kampanię pt. „Znajdź się wśród życzliwych – bo życzliwi są szczęśliwi!”. Uczniowie klasy 7a, pod opieką wychowawczyń świetlicy gimnazjum, z balonami w rękach, drobnymi upominkami oraz Certyfikatami życzliwości wyszli do środowiska lokalnego. Odwiedzali instytucje użyteczności publicznej oraz dzielili się życzliwością i uprzejmością z napotkanymi po drodze mieszkańcami. W tym właśnie dniu uczniowie mieli na sobie koszulki z logo kampanii, zaprojektowane na potrzeby happeningu.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.