O Naszej Ojczyźnie – Polszczyźnie - Wiadomości - 22.04.2021 Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowie
Darmowy Kurs CSS

Dyrekcja ZPO w Piekoszowie uruchamia w roku szkolnym 2021/2022 klasy siódme dwujęzyczne z językiem niemieckim. Dodatkowo rusza nabór do klasy czwartej o profilu sportowym. Szczegóły w zakładkach "Klasa sportowa" i "Nauczanie dwujęzyczne"

O Naszej Ojczyźnie – Polszczyźnie

Powiększ

O Naszej Ojczyźnie – Polszczyźnie,

czyli szkolne działania z okazji
Tygodnia Kultury Języka

            Języka  polskiego używamy na co dzień w różnych sytuacjach. Robimy to świadomie, precyzyjnie dobierając słowa bądź reagując żywiołowo i spontanicznie, czasami  zapominamy o budowie naszych wypowiedzi. Nie zawsze posługujemy się polszczyzną właściwie i precyzyjnie. Pomyślmy, jak bogacić słownictwo, znajdźmy sposób na usterki i błędy w wyrazach   – używajmy naszego języka i bawmy się polszczyzną tak, by każde spotkanie z nim  było nie tylko obowiązkiem czy koniecznością, ale  przyjemnością i radością oraz źródłem satysfakcji z  pokonywania trudności.

Zadbajmy wspólnie o to, aby język był naszą najlepszą wizytówką
 i jak najlepiej świadczył o nas samych!

            My, panie polonistki, przygotowałyśmy dla Was, drodzy Uczniowie, wiele propozycji na ciekawe i efektywne spędzenie czasu z językiem polskim.
Oto one:

I. Szkolny Konkurs Krasomówczy  Poznać po mowie co kto  ma w głowie i sercu....

Cele konkursu:

Szkolny Konkurs Krasomówczy to przedsięwzięcie edukacyjne:

  • motywujące do pielęgnowania pięknej polszczyzny,
  • doskonalące sprawność językową uczniów,
  • skłaniające do refleksji nad rolą języka w życiu młodego człowieka,
  • przygotowujące uczestników  do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Założenia konkursu

1. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV - VII naszej szkoły.

2. Konkurs będzie przeprowadzony on-line w dwóch grupach wiekowych: uczniowie kl. IV-V oraz VI – VII.

4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i wygłoszenie maksymalnie dwuminutowego wystąpienia  inspirowanego pytaniem:

„Smsowe pogaduszki czy rozmowa bezpośrednia?”

„Książka czy film?”

„Kolega ( koleżanka) czy przyjaciel ( przyjaciółka)?”

„Przyjaźń czy miłość?”

5. Uczniowie chęć udziału w konkursie zgłaszają do 26 marca 2021 r. nauczycielom uczącym w klasie języka polskiego lub wysyłając wiadomość na adres:
agnieszka.ginter-wijas@sp.zpopiekoszow.pl z tematem: „Szkolny Konkurs Krasomówczy”.

II. Szkolny Konkurs Poetycki To jest Polska, czyli współczesny - obraz naszego kraju.

1. Cele konkursu:

- propagowanie poezji jako formy wyrażania uczuć, 

- pogłębienie refleksji na temat własnego kraju,

- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, 

- rozwijanie patriotyzmu.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI- VIII Szkoły Podstawowej
w Piekoszowie.

3. Celem konkursu jest napisanie wiersza o współczesnej Polsce (obraz Polaków, współczesnego języka, kultury, aktualnej sytuacji w kraju)

4. Praca powinna być napisana  na komputerze. Należy ją przesłać drogą elektroniczną pod adres:  malgorzata.rzepa@sp.zpopiekoszow.pl do 31 marca 2021r. .

5.. Kryteria oceny prac:

- poziom literacki i językowy,

- samodzielność i oryginalność. 

 

III. Szkolny Konkurs Literacki Przysłowia mądrością narodu.

1. Cele konkursu:

- rozwijanie zdolności literackich,

- doskonalenie umiejętności językowych,

- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Piekoszowie.

3. Celem konkursu jest napisanie opowiadania inspirowanego wybranym przysłowiem.

4. Praca powinna być napisana  na komputerze na co najmniej 150 słów. Należy ją przesłać drogą elektroniczną na adres:  monika.kowal@sp.zpopiekoszow.pl
do 31 marca 2021r. Zdjęcia prac napisanych odręcznie nie będą oceniane.

5. Kryteria oceny prac:

- poziom literacki i językowy,

- samodzielność i oryginalność,

- pomysł na inspirację przysłowiem,

- forma pracy zgodna z regulaminem.

IV. Ciekawe spotkanie z językiem polskim – wirtualna wizyta w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
O tym miejscu opowie jego dyrektor pani Maria Jaskot oraz  pani Danuta Majcher.

Korzystamy ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=pzWUu3Gv2aw

https://www.youtube.com/watch?v=YR6vmMtAtag

Do wspólnego obejrzenia w ramach j.polskiego lub indywidualnie przez uczniów.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie  to muzeum biograficzne poświęcone Janowi Kochanowskiemu, otwarte w roku 1961. Siedzibą  jest klasycystyczny, pochodzący z XIX wieku dwór Jabłonowskich. Ekspozycja stała zajmuje 6 sal o powierzchni 250 m2. Zgromadzono wiele wydań dzieł poety, opracowania na temat jego życia i twórczości oraz pamiątki: dębowy fotel
z herbem, obity skórą z wytłaczanym wzorem (
kurdyban) oraz żelazne drzwi
z inicjałami i herbem 
Korwin, pochodzące prawdopodobnie ze skarbczyka spalonego w roku 1720 dworu poety.

Zadanie dla uczniów:

zachęć do odwiedzenia Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w dowolnej formie (plakat, wypowiedź kilkuzdaniowa, rymowanka).

 

          Praca napisana  na komputerze lub wykonane zdjęcie zamieszczamy na slajdzie w udostępnionej prezentacji(klasa Va, VIa, VIc, VIIIa) lub należy ją przesłać drogą elektroniczną pod adres:  alicja.brelska@sp.zpopiekoszow.pl
do 31 marca 2021r.

 

 Kryteria oceny prac:

- poziom literacki i językowy,

- samodzielność i oryginalność. 

 

 

Życzymy naszym uczniom  wspaniałych pomysłów i twórczej zabawy!

Mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadną Wam do gustu i chętnie weźmiecie udział w tych przedsięwzięciach.

 

Pamiętajcie – polszczyzna to Nasza Ojczyzna!

 

 

                                                                     Nauczyciele języka polskiego:

                                                                                     Agnieszka Ginter-Wijas

                                                                                         Alicja Brelska

                                                                                         Monika Kowal

                                                                                         Małgorzata Rzepa

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.