MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

Powiększ

Konkurs plastyczny dla klas: 1 – 4 pod hasłem:

„MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

 

 

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej.
 2. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.
 3. Promowanie aktywności artystycznej.
 4. Umożliwienie porównania swoich zdolności twórczych z  umiejętnościami rówieśników.

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele świetlicy szkolnej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest plastyczne  przedstawienie własnych wyobrażeń na temat wybranego przez siebie zawodu  i zaprezentowanie pracy, jaką autor chciałby wykonywać w przyszłości lub która obecnie budzi jego szczególne zainteresowanie.
 4. Każdy uczeń może dostarczyć na konkurs jedną pracę, wykonaną samodzielnie, dowolną płaską techniką plastyczną, w formacie A 4 (mały blok techniczny) lub A 3 (duży blok techniczny). Można zastosować np. wybrane techniki rysunkowe, graficzne, malarskie ( nie należy używać materiałów nietrwałych - plasteliny, wyrobów spożywczych, sypiących się itp.)
 5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.
 6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
 7. Podstawowe kryteria oceny pacy: zgodność z tematem konkursu, oryginalność pomysłu, estetyka wykonania.
 8. Miejsce i termin składania prac: świetlica szkolna dla kl. 1-4 do dnia 29 marca 2019 r.(piątek).
 9. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody, a ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.   

Organizatorzy

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.