Kalendarium 2020/2021

 

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

 

Początek roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

15 - 28 lutego 2021 r

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Wakacje

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2020/2021:

 

4-5 stycznia 2021 r.

4 maja 2021r.

25 - 27 maja 2021r.- egzamin ósmoklasisty

 

 

W dniach wolnych szkoła organizuje dla chętnych uczniów  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.