eTwinning

       EUROPEAN  FRIENDS
(EUROPEJSCY PRZYJACIELE)
       to projekt edukacyjny eTwinning realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekoszowie w roku szkolnym 2014/2015.

 eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny   program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Informacje ogólne

Projekt "Europejscy Przyjaciele"  obejmuje szkoły z 6 krajów: Polski, Norwegii, Litwy, Portugalii, Turcji i Bułgarii.

Realizując zadania projektowe uczniowie przedstawią siebie i swoje środowisko, zbiorą informacje  na temat niektórych aspektów własnej kultury i przedstawią je w języku angielskim.  Informacje będą systematycznie przetwarzane  i udostępniane co miesiąc za pośrednictwem Internetu w przestrzeni wirtualnej TwinSpace platformy edukacyjnej eTwinning.  Na koniec dzieci w każdej ze szkół przygotują prezentacje Power Point oraz tradycyjne plakaty podsumowujące wszystko, czego dowiedziały się o krajach partnerskich.  Różne narody i kraje zostaną zaprezentowane w ten sposób, a ponadto pozyskamy  materiały niezbędne do zorganizowania  Dnia Europejskiego w maju.  Współpraca w ramach partnerstwa w założeniu ma być kontynuowana w projekcie dla  partnerstw strategicznych w programie Erasmus + .

Przedmioty:

geografia, historia Kultury, informatyka / ICT, język i literatura, Jeżyki obce, Studia Europejskie

Języki:

BG - PL - LT - PT - TR

Wiek ucznia:

9 - 12

Proponowane Narzędzia:

Czat, Dziennik projektu, e-mail, inne programy (Powerpoint, Wideo, ZDJĘCIA I OBRAZY), Publikowanie stron www, TwinSpace, Środowisko Wirtualnej Nauki (społeczności, klasy wirtualne)

Cele:

Uczniowie:

- pozyskają informacje z różnych źródeł i usprawnią pisanie w języku angielskim w celu zaprezentowania siebie, swojego kraju i kultury

- zdobędą wiedzę o krajach partnerskich

- poznają przyjaciół za granicą i będą komunikować się w języku angielskim za pośrednictwem Internetu

- będą pracować z wykorzystaniem technik informacyjno - komputerowych w celu przygotowania bieżących prac projektowych oraz Prezentacji Power Point na temat wszystkich krajów partnerstwa

- staną się bardziej tolerancyjni i wyrozumiali dla innych ludzi

- zdobędą umiejętności w zakresie życia społecznego

- będą uczyć się języka angielskiego jako drugiego języka

- pozyskają umiejętności niezbędne dla przyszłych sukcesów w edukacji i pracy

Nauczyciele:

- będą współpracować w przestrzeni wirtualnej TwinSpace , przesyłać i udostępniać prace uczniów, rozmawiać na czacie TwinSpace raz na dwa tygodnie

- wymienią doświadczenia i wzbogacą metody nauczania

- będą nadzorować i oceniać postępy w realizacji projektu

Postęp Działań:

Tematy i harmonogram:

 • Kącik  eTwinning w szkole (11.03.2014 - 20.11.2014)
 • Wprowadzenie: uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli przygotowują prezentacje Power Point o swojej szkole i zapoznają się z eTwinning (21.11.2014 - 01.12.2014)
 • Listy: uczniowie piszą listy by przedstawić siebie, swoje hobby, przyjaciół, rodzinę, dołączają kilka zdjęć z opisami (12.02.2014 - 12.12.2014)
 • TwinSpace: Nauczyciele zamieszczają działa na platformie na platformie eTwinning (TwinSpace), a także dodają do wirtualnej grupy uczniów, bym mogli współuczestniczyć w wymianie materiałów i komentarzy (13.12.2014 - 25.12.2014)
 • Boże Narodzenie / Nowy Rok: wymiana życzeń, przesyłamyzeskanowane karty wykonane ręcznie, a także karty opracowane na komputerach (filmy i zdjęcia są także dozwolone) (26.12.2014 - 01.10.2015)
 • Lekcja o kulturze: Nauczyciele dzielą się pomysłami na zajęcia o charakterze kulturoznawczym, przygotowują prezentacje PPT lub scenariusz wprowadzających wiedzę o jednym z najważniejszych świąt w danym kraju (11.01.2015 - 30.01.2015)
 • Rodzinna miejscowość i region: listy opisujące typy domów i styl życia rodziny (01.02.2015 - 20.02.2015)
 • Żywność: 1-2 przykłady przepisów na popularne dania ze zdjęciami (21.02 0,2015 - 05.03.2015)
 • Kraj: krótkie opisy głównych części kraju, warunków klimatycznych / pogodowych (4.03.2015 - 20.03.2015)
 • Tańce ludowe - krótki film z tańcem ludowym lub narodowym w wykonaniu uczniów (21.03. 2015 - 20.04.2015)
 • Dzień Europejski - wystawa z okazji Dnia Europejskiego w szkole, wymiana zdjęć i filmów (21.04.2015 - 5.10.2015)

Oczekiwane rezultaty:

• Prezentacje Power Point o partnerskich krajach, wykonane przez wszystkich partnerów

• Materiały przygotowane przez uczniów w trakcie realizacji projektu opublikowane na TwinSpace i stronach internetowych szkół z pomocą i pod nadzorem nauczycieli

• prace uczniów: listy, kartki, życzenia, plakaty i opisy prezentowane na platformie edukacyjnej eTwinning oraz w szkołach

• Wszystkie listy, opisy, życzenia i zdjęcia udostępnione w społeczności/grupie wirtualnej

• Kontynuacja. Współpraca w programie KA2 Erasmus +

Autor i koordynator projektu: nauczyciel języka angielskiego Iwona Zalewska – Lech.

Nauczyciele współpracujący: nauczyciel informatyki Beata Snochowska, inni nauczyciele języka angielskiego, informatyki, a także biblioteki.

 

ABY OBSERWOWAĆ PROJEKT NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA: http://www.etwinning.net/pl

Aby zostać członkiem grupy projektu należy po dokonaniu rejestracji powiadomić o tym fakcie koordynatora.

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.