Dowozy i odwozy uczniów

Powiększ

Kursy autokarów szkolnych zaplanowane na wtorek i środę, tj. 5 i 6 września 2017r.

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

WTOREK

05.09.2017

ŚRODA

06.09.2017

WINCENTÓW

WINCENTÓW - ZRĘBY

DOWÓZ:

7.15, 9.00

ODWÓZ:

13.00^(kurs łączony )

14.20, 15.10

DOWÓZ:

7.15, 9.00

ODWÓZ:

13.00^ (kurs łączony) ,

13.30, 14.20,

 

ŁAZISKA

DOWÓZ:

7.40, 9.15

ODWÓZ:

 13.00^(kurs łączony)  

14.20,,15.10#

DOWÓZ:

7.40, 9.15

ODWÓZ:

13.00^ (kurs łączony) 

13.30, 14.20

 

PODZAMCZE

DOWÓZ:

 7.40, 9.30

ODWÓZ:

13.00^(kurs łączony)  

14.20, 15.10#

DOWÓZ:

7.40, 9.30

ODWÓZ:

13.00^

13.30 (kurs łączony)  ,

14.20,

 

 SKAŁKA

RYKOSZYN

GAŁĘZICE

UL. KOLEJOWA

DOWÓZ:

7.00*,

ODWÓZ:

 14.20,15.10*#

 

DOWÓZ:

7.00*,

ODWÓZ:

13.30, 14.20*

 

LEGENDA: Poniższe ustalenia  związane są z harmonogramem pracy wychowawców świetlic oraz  z pełnieniem dyżurów podczas odwozów.

*wjazd do Gałęzic ;

   1.Godziny podane na rozkładzie  informują rodzica o godzinie wjazdu/ wyjazdu z pierwszego przystanku danej miejscowości.

  2. Rozkład minutowy na każdy przystanek zobowiązany jest przekazać rodzicom przewoźnik.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.