Dowozy

Kursy autokarów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 ważny od 8 marca 2018r. - (zmiana dotyczy czwartku)

MIEJSCO
WOŚĆ

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

WINCENTÓW

 

WINCENTÓW
 - ZRĘBY

DOWÓZ:

7.20, 9.00

ODWÓZ:
13.00^
(kurs łączony)

13.30, 15.10

DOWÓZ:

7.20, 9.45

ODWÓZ:
13.00
(kurs łączony)^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

7.20, 9.45

ODWÓZ:
13.00
(kurs łączony)^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

7.20, 9.00

ODWÓZ:
13.00^
(kurs łączony)

14.20, 15.10

DOWÓZ:

7.20, 8.10

ODWÓZ: 13.00^
(kurs łączony)

13.30, 14.20

 

ULICA KOLEJOWA

 

 

DOWÓZ:

7.15, 9.10

ODWÓZ:
13.00^
(kurs łączony)

13.30, 15.10

DOWÓZ:

7.15, 9.55

ODWÓZ:
13.00
(kurs łączony )^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

7.15, 9.55

ODWÓZ:
13.00
(kurs łączony )^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

7.15, 9.10

ODWÓZ:
13.00^
(kurs łączony)

14.20, 15.10

DOWÓZ:

7.15, 8.20

ODWÓZ: 13.00^
(kurs łączony)

13.30, 14.20

ŁAZISKA

DOWÓZ:

7.30, 9.15

ODWÓZ:

 13.00^
(kurs łączony) 

13.30,15.10

DOWÓZ:

7.30, 10.00

ODWÓZ:

 13.00
(kurs łączony)^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

7.30, 10.00

ODWÓZ:

 13.00
 (kurs łączony)^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

7.30, 9.15

ODWÓZ:

 13.00^
(kurs łączony)

14.20,15.10

DOWÓZ:

7.30, 8.25

ODWÓZ:

 13.00^
(kurs łączony)

13.30,
14.20<>

 

PODZAMCZE

DOWÓZ:

 7.40, 9.30

ODWÓZ:
13.00^
(kurs łączony)

13.30, 15.10

DOWÓZ:

 7.40, 10.15

ODWÓZ:
13.00
(kurs łączony) ^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

 7.40, 10.15

ODWÓZ:
13.00
(kurs łączony) ^

13.30, 14.20

DOWÓZ:

 7.40, 9.30

ODWÓZ:
13.00^
(kurs łączony)

14.20, 15.10

DOWÓZ:

 7.40, 8.40

ODWÓZ: 13.00^
(kurs łączony)

  13.30,
14.20 <>

 SKAŁKA

RYKOSZYN

GAŁĘZICE

UL. KOLEJOWA

DOWÓZ:

6.50#,

ODWÓZ:

 14.20,15.10#

DOWÓZ:

6.50#,

ODWÓZ:

 14.20#

DOWÓZ:

6.50#,

ODWÓZ:

 14.20#

DOWÓZ:

6.50#,

ODWÓZ:

 14.20,15.10#

DOWÓZ:

6.50#,

ODWÓZ:
14.20#

# wjazd do Gałęzic

^ kurs łączony z przedszkolem

<> klasy 7 plus Gimnazjum

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.