Biblioteka Szkolna oraz Świetlica ogłaszają konkurs plastyczny pod hasłem: „Moja ulubiona książka”.

Powiększ

REGULAMIN KONKURSU

Moja ulubiona książka

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej tematu  swojej ulubionej książki.

Termin składania prac do 15.02.2021r.

Cel konkursu:

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży,

-pobudzanie wyobraźni i fantazji czytelnika,

-prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,

-propagowanie literatury dla dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-VI.

Prace powinny spełniać następujące kryteria:

- maksymalny format: A-3-technika dowolna.

- na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię, nazwisko , klasę, , tytuł i autora książki, której praca dotyczy.

Ocenie podlegać będą:

-zgodność z tematyką konkursu,

-ciekawy pomysł, oryginalność,

-samodzielność wykonania,

-walory artystyczne - estetyka wykonania.

Termin i miejsce składania, nadsyłania prac: prace należy składać do dnia 15.02.2021r.  w dyżurce szkolnej bądź przesłać zdjęcie na adresy: biblioteka.szkolna@sp.zpopiekoszow.pl , świetlica@sp.zpopiekoszow.pl  .

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez bibliotekę szkolną i świetlicę.

Organizatorzy: Iwona Kuban, Beata Konarska, Adam Kwiecień.

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.