14 października 2020 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Powiększ

 

KOMUNIKAT

14 października  2020 r.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych .

 

 W tym dniu  dyżur pełnią nauczyciele ZPO w świetlicy  klas I-IV.

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów

w godzinach 6.30-16.30

 

  • w tym dniu nie ma dowozów
  • istnieje możliwość skorzystania z obiadu, prosimy zgłosić chętne dzieci

pod nr telefonu 4130-61-378 wew. 2 ( dotyczy szkoły)

  • w tym dniu nie ma również dowozów dla uczniów klas „0”
  • posiłki dla przedszkolaków bez zmian

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Piekoszowieul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów,
tel.: (41) 306 10 28, e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.